• Τσιπούρες (ιχθυοτρ.) κιλό σχάρας
 • Τσιπούρες (θαλασσ.) κιλό σχάρας
 • Μπαρμπούνια κιλό τηγανιτά ή σχάρας
 • Λυθρίνια κιλό σχάρας
 • Φαγκριά κιλό σχάρας
 • Σαργός κιλό σχάρας
 • Μουρμούρες κιλό σχάρας
 • Καραβίδες* κιλό σχάρας
 • Γαρίδες Νο 0* κιλό σχάρας
 • Αστακός* κιλό σχάρας
 • Σκαθάρια κιλό σχάρας
 • Συναγρίδα κιλό σχάρας
 • Κουτσομούρα κιλό τηγανιτή
 • Μελανούρια κιλό σχάρας
 • Γλώσσες τηγανιτές ή σχάρας
 • Σφυρίδα σχάρας
 • Ποικιλία θαλασσινών 2 ατόμων
 • Ποικιλία θαλασσινών 3 ατόμων
 • Ποικιλία θαλασσινών 4 ατόμων

*Ψάρια ημέρας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.